ReadyPlanet.com
เครื่องสแกนใบหน้า - Face Scan

CMi F68S, เครื่องสแกนหน้า, เครื่องสแกนใบหน้า  CMi F75S, เครื่องสแกนใบหน้า, เครื่องสแกนหน้า

  

เครื่องสแกนใบหน้า - Face Scan 
 CM i F75S  Ci F76S  Ci F77S
• ใช้งานได้       4 รูปแบบ 
• รองรับ    2,000 ใบหน้า 
   นิ้ว      10,000 ลายนิ้วมือ
   บัตร      2,000 ใบ
• บันทึก 160,000 รายการ
• มีแบตเตอรี่แบคอัพในตัว

• ใช้งานได้       4 รูปแบบ 
• รองรับ    1,000 ใบหน้า 
   นิ้ว        5,000 ลายนิ้วมือ
   บัตร      1,000 ใบ
• บันทึก 160,000 รายการ

 
• ใช้งานได้       รูปแบบ 
• รองรับ    2,000 ใบหน้า 
   นิ้ว      10,000 ลายนิ้วมือ
   บัตร      2,000 ใบ
• บันทึก 200,000 รายการ

 
 8,900.-  10,900.-  12,000.-

   

เครื่องสแกนใบหน้า - Face Scan
 CM i F68S  CM i F65S   CM i F66S
     
• ใช้งานได้       4 รูปแบบ 
• รองรับ    1,000 ใบหน้า 
   นิ้ว        5,000 ลายนิ้วมือ
   บัตร      1,000 ใบ
• บันทึก 160,000 รายการ

• ใช้งานได้       4 รูปแบบ 
• รองรับ    1,000 ใบหน้า 
   นิ้ว      10,000 ลายนิ้วมือ
   บัตร      2,000 ใบ
• บันทึก 200,000 รายการ

• ใช้งานได้       4 รูปแบบ 
• รองรับ    3,000 ใบหน้า 
   นิ้ว      10,000 ลายนิ้วมือ
   บัตร      2,000 ใบ
• บันทึก 200,000 รายการ

7,900.- 9,900.- 14,500.-
 
UFACE 800 Ci F69S Ci F69S (Touch)
     

• ใช้งานได้       4 รูปแบบ 
• รองรับ    1,200 ใบหน้า 
   นิ้ว        2,000 ลายนิ้วมือ

• บันทึก 200,000 รายการ

• ใช้งานได้       4 รูปแบบ 
• รองรับ    1,000 ใบหน้า 
   นิ้ว        3,000 ลายนิ้วมือ
   บัตร      1,000 ใบ
• บันทึก 160,000 รายการ

• ใช้งานได้       4 รูปแบบ 
• รองรับ    3,000 ใบหน้า 
   นิ้ว      10,000 ลายนิ้วมือ
   บัตร      3,000 ใบ
• บันทึก 200,000 รายการ

 14,000.
12,900.
15,900.
     
LFACE 10 EFACE 10 MB10-VL
• ใช้งานได้     2    รูปแบบ 
• รองรับ       100  ใบหน้า 
      

• บันทึก  50,000   รายการ

• สแกนใบหน้าผ่านแมสได้ 
• ใช้งานได้    2     รูปแบบ 
• รองรับ       500  ใบหน้า 
   บัตร      1,000   ใบ
(optional) 
• บันทึก 150,000  รายการ
• สแกนใบหน้าผ่านแมสได้
• ใช้งานได้     4     รูปแบบ 
• รองรับ        100  ใบหน้า 
       นิ้ว        500   ลายนิ้วมือ
       บัตร        500   ใบ(optional)
• บันทึก   50,000   รายการ 
• สแกนใบหน้าผ่านแมสได้
7,490.- 7,900.- 7,900.-


    สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ค่ะ PSL ยินดีให้บริการ

    LINE ID : @psl2544

    Email : pslstartrading@yahoo.com

    โทร. 02-917-5994-6,089-773-6745 แฟกซ์. 02-917-4133เครื่องสแกนใบหน้า HIP รุ่น CM i F65S

• ใช้งานได้มากถึง 4 รูปแบบ 
สแกนใบหน้า,สแกนลายนิ้วมือ,อ่านบัตร,กดรหัส
• รองรับ 1,000 ใบหน้า ลายนิ้วมือได้ 10,000 ลายนิ้วมือ
• บันทึกการเข้า-ออกได้ 200,000 รายการ
• อ่านบัตรได้ 1,000 ใบ 
• สามารถสแกนใบหน้าได้ในเวลาไม่น้อยกว่า 1 วินาที

เครื่องสแกนใบหน้า ZK รุ่น UFACE-800

New ! Face Scan ZK IF402 
- รองรับใบหน้าได้ 500 ใบหน้า
- รองรับได้ 2,000 ลายนิ้วมือ
- ทำการสแกนทั้งลายนิ้วมือและใบหน้า
- บันทึกรายการได้ 100,000 รายการ 
- เชื่อมต่อแบบ  RS232,RS485,TCP/IP

เครื่องสแกนใบหน้า HIP รุ่น CM i F 63

New ! Face Scan HIP CMi F63
- รองรับใบหน้าได้ 1,000 ใบหน้า
- รองรับได้ 1,000 ลายนิ้วมือ
- ทำการสแกนทั้งลายนิ้วมือและใบหน้า
- บันทึกรายการได้ 200,000 รายการ 
- เชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP

เครื่องสแกนใบหน้า HIP รุ่น CM i F302

- รองรับใบหน้าได้ 700 ใบหน้า
- รองรับได้ 5,000 ลายนิ้วมือ
- ทำการสแกนทั้งลายนิ้วมือ  และใบหน้า
- บันทึกรายการได้  50,000 รายการ 
- เชื่อมต่อแบบ  RS232,RS485,TCP/IP

เครื่องสแกนใบหน้า HIP รุ่น CM i F 60

- สามารถบันทึกได้มากถึง 200,000 ข้อมูล
- รองรับใบหน้าได้มากถึง 500 ใบหน้า 
- ระยะอ่าน 30-80 mm อ่านได้แม้อยู่ไกลไม่ต้อง
  
เอาใบหน้าเข้าไปจ้องไกล้ๆ

หน้า 3/3
[ก่อนหน้า]   1 2 3
[Go to top]Copyright © 2018 All Rights Reserved.