ReadyPlanet.com
อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน

  

 เครื่องตอกบัตร - เครื่องบันทึกเวลา
ธนาบุตร  รุ่น TM 720 OLYMPIA  ET 8500 OLYMPIA  ET 5800 MAX  ER-1600 MAX  ER-2700
                          
- ผ้าหมึก 2 สี ดำ-แดง
- เลื่อนช่องอัตโนมัติ
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- มีเสียงดนตรี ต่อกริ่งได้
- ผ้าหมึก 2 สี ดำ-แดง
- เลื่อนช่องอัตโนมัติ
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- มีเสียงดนตรี ต่อกริ่งได้
- ผ้าหมึก 2 สี ดำ-แดง
- เลื่อนช่องอัตโนมัติ
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- มีเสียงดนตรี ต่อกริ่งได้
- ระบบหัวเข็มพิมพ์
- จำนวนช่องตอก 4 ช่อง
-
คำนวณชั่วโมงการทำ
  งานหรือ OT ได้
- ระบบหัวเข็มพิมพ์
- จำนวนช่องตอก 6 ช่อง
-
คำนวณชั่วโมงการทำ
  งานหรือ OT ได้
 6,500.-  บาท  7,400.-  บาท  8,900.-  บาท 10,500.-  บาท 17,500.-  บาท 

 

 

AMANO  ผู้นำเรื่อง เครื่องตอกบัตร - เครื่องบันทึกเวลา
AMANO TC-100  AMANO BX 1600 AMANO EX 3500 AMANO BX 6200
            
- ผ้าหมึก 2 สี ดำ-แดง
- เลื่อนช่องอัตโนมัติ
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- มีเสียงดนตรี ต่อกริ่งได้
- ผ้าหมึก  สี ดำ
- เลื่อนช่องอัตโนมัติ
- ผ้าหมึก 2 สี ดำ-แดง
- เลื่อนช่องอัตโนมัติ
- ต่อกริ่งได้
- ผ้าหมึก 2 สี ดำ-แดง
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- มีเสียงดนตรี ต่อกริ่งได้
 8,900.- บาท  10,400.-  บาท   15,800.-  บาท 22,000.-  บาท

 

 

ระบบลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ และ บัตรประจำตัว
ครบทุกความต้องการ  สะดวก  ทันสมัย  ใช้งานง่าย

 

 

Finger Scan - เครื่องสแกนลายนิ้วมือ - ลงเวลาทำงาน
CM i 812 CM 280 U ( K 28 ) CM i 819 U CM i 800
- จอสี เมนูภาษาไทย
- หน้าจอ  2.8 inch TFT
- 1,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 100,000 ข้อมูล
- รองรับ USB ถ่ายโอนข้อมูลได้
- จอสี เมนูภาษาไทย
- โชร์รูปพนักงานเมื่อสแกนผ่าน
- รองรับได้  3,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 100,000 รายการ  
- รองรับ USB Port Support
- รองรับได้  2,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 100,000 รายการ
- 2.8" TFT Graphic Interface
- ID Card&MF Card สองแบบ
- TCP/IP,USB,U disk
- รองรับได้  5,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 100,000  รายการ
- หัวอ่านแบบกระจก
- การเชื่อมต่อแบบ TCP/IP    
- รองรับ USB Port Suppo
rt
 7,900.-  บาท  7,900.-  บาท  8,900.-  บาท  10,900.-  บาท

 

 

Access Control - ลงเวลาการทำงานและควบคุม ปิด - เปิ ประตู
F 18  Ci 809   C 806  C 100
- จอสี เมนูภาษาไทย
- เก็บได้ 3000ลายนิ้วมือ 
- บันทึกได้ 50,000 รายการ
- กำหนดได้ 50 ช่วงเวลา
- หน้าจอ 2.8 inch TFT 
- 1,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 100,000 ข้อมูล
- รองรับ USB ถ่ายโอนข้อมูลได้
- รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกลายนิ้วมือ 0.5 - 1 วินาที
- หัวอ่านเป็นแบบกระจก
- หัวอ่านคงทนแข็งแรง
- เมนูไอคอน
- ใช้กับบัตรได้  30,000 ใบ
- บันทึกได้ 50,000 รายการ
- เชื่อมต่อแบบ TCP/IP
- USB Port Support Ver2.0
 11,900.-   บาท  10,900.-   บาท  12,000.-   บาท  9,000.-   บาท

 

 

เครื่องสแกนใบหน้า - Face Scan E - Clocking 
 CM i F 60        CM i F 302 CM i 232
   
New ! Face Scan HIP CMi F60 Gold
- สามารถบันทึกได้มากถึง 200,000 ข้อมูล
- รองรับใบหน้าได้มากถึง 500 ใบหน้า
- ระยะอ่าน 30-80 mm อ่านได้แม้อยู่ไกล
  ไม่ต้องเอาใบหน้าเข้าไปจ้องไกล้ๆ
- รองรับใบหน้าได้  700 ใบหน้า
- รองรับได้ 5,000 ลายนิ้วมือ
- ทำการสแกนทั้งลายนิ้วมือและใบหน้า
- บันทึกรายการได้ 50,000 รายการ    
- เชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP
 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi 232
- จอสี 2.8 " TFT Graphic Interface
- เก็บได้1,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 100,000 รายการ
- เชื่อมต่อแบบ TCP/IP,USB, SD
  12,000.-   บาท   14,000.-   บาท   6,900.-   บาท

 

 

 

 เครื่องแสตมป์เอกสาร - ลานจอดรถ (Timestamp)
ALPHA TIME
รุ่น 180 III
TANABUTR
รุ่น  TS 350
AMANO
รุ่น PIX 3000
AMANO 
รุ่น 4740
SEIKO
รุ่น TP  20
9,500.- 8,900.- 26,500.- 27,500.- 18,900.-

 

 

 

 ผ้าหมึกของแท้และรีฟิวล์  รับซ่อมเครื่องตอกบัตร  บัตรตอก ขนาดมาตรฐาน  แผงเสียบบัตร
Refill   300.- จัดส่งฟรี  ค่าบริการ   300.-  รับ-ส่ง ฟรี  99.- (100 ใบ) 480.- 

 

  

อุปกรณ์สำนักงาน
         
                                
TANABUTR  TM 720 HIP  PSL- 150 HIP  CMi 812 HIP  Ci 809 TANABUTR  TS 350

  * เครื่องตอกบัตร
  * พร้อมของแถม

 

  * เครื่องตอกบัตร
     และสแกนนิ้วมือ
  * ป้องกันการตอก
     แทนได้ 100 %
  * พร้อมของแถม
  * เครื่องสแกนนิ้วมือ
  * เมนูภาษาไทย 
  * หน้าจอขนาดใหญ่
  * โอนข้อมูลผ่าน USB
  * รับ 1,000 ลายนิ้วมือ 

  * เครื่องควบคุมประตู
  * ด้วยลายนิ้วมือ
  * โอนข้อมูลผ่าน USB
  * รับ 1,000 ลายนิ้วมือ 

  * เครื่องตอกเอกสาร
  * บันทึก วัน/เวลา
  * พร้อมของแถม
 6.500.- บาท  8,900.- บาท  7,900.- บาท  10,900.- บาท  8,900.- บาท
         
         
         
  * บัตรตอก 99.-/100 ใบ
  * ผ้าหมึกของแท้/รีฟิลส์
     สำหรับเครื่องตอกบัตร
     ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ราคาถูก
  * หมึกเครื่องพิมพ์
     ดอทเมตทริกซ์
     อิ้งค์เจต เลเซอร์
  * หมึก/กระดาษแฟรกซ์
     
           
         

  

  

 อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 
 Finger Scan Access Control  Face Scan
    
ครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
HIP CMI 
 236
ครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
HIP CMI 812
เครื่องควบคุมประตู
HIP CI809
เครื่องควบคุมประตู
HIP C100
เครื่องสแกนใบหน้า 
HIP CMIF 302

- หน้าจอ 2.8 inch 
- 1,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึก 100,000 ข้อมูล
- รองรับ TCP/IP,USB,
  SD Card ถ่ายโอนข้อมูล

- หน้าจอ 2.8 inch 
- 1,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึก 100,000 ข้อมูล
- รองรับ USB ถ่ายโอนข้อมูล

 

- จอสี เมนูภาษาไทย 
- หน้าจอ 2.8 inc
- 1,000 ลายนิ้วมือ
- โอนข้อมูล RS232,RS485
   TCP/IP

- บัตร 30,000 ใบ 
- บันทึก 50,000 รายการ
- บันทึก 100,000 ข้อมูล
- รองรับ USB โอนข้อมูล
- รองรับ 700 ใบหน้า 
- 5,000 ลายนิ้วมือ
- สแกนลายนิ้วมือใบหน้า
- บันทึก 50,000 ข้อมูล
- โอนข้อมูล RS232,RS485
   TCP/IP

         
 Time Recorder    TIme Stamp 
           
เครื่องตอกบัตรและสแกนนิ้ว
HIP PSL - 150
เครื่องตอกบัตร
TANABUTR TM 720
เครื่องตอกบัตร
AMANO EX 3500
เครื่องตอกเอกสาร
TANABUTR TS 350
เครื่องตอกเอกสาร
AMANO PIX 3000
- ตอกบัตร+สแกน
- ผ้าหมึกสองสี ดำ-แดง
- แบตเตอร์สำรองไฟ
- ต่อสัญญาณกระดิ่งได้
- เลื่อนช่องอัตโนมัติ

- ผ้าหมึกสองสี ดำ-แดง
- แบตเตอร์สำรองไฟ
- ต่อสัญญาณกระดิ่งได้
- เลื่อนช่องอัตโนมัติ

- ผ้าหมึกสองสี ดำ-แดง
- ต่อสัญญาณกระดิ่งได้
- เลื่อนช่องอัตโนมัติ

 

- ไฟสำรอง 72 ช.ม.
- พิมพ์ได้ชัดเจน
- ตั้งนับจำนวนได้ 

 

- ไฟสำรอง 72 ช.ม.
- พิมพ์ได้ชัดเจน
- นับจำนวน 3-6 หลัก
- พิมพ์เลขซ้ำ 4 ครั้ง 
- เวลา AM/PM หรือ 0-23
         

บริการซ่อม ผ้าหมึก และบัตร

 รับซ่อมเตรื่องตอกบัตร บัตร Poximity 0.8 mm. บัตร Poximity 0.8 mm.   ผ้าหมึกเครื่องตอกบัต 

          AMANO
THANABUTR
   VERTER
LUCK                   OLYMPIA
        SEIKO

       

 

ของแท้

 

รีฟิลส์

                 
หมึกเครื่องพิมพ์ (Printer)    หมึกและกระดาษแฟกซ์ 
เครื่องพิมพ์ดอทเมทริกซ์

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

เครื่องเทอร์ทอล ตลับหมึก กระดาษคาร์บอน
         
         
เครื่องทำลายเอกสาร  เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องตรวจสอบธนบัตร เครื่องทำลายเอกสาร  เครื่องจะรูเอกสาร
            
 HSM 70.2   HSM 90.2  AP-809   AP-810  PN3

 - ตัดกระดาษเป็นเส้น
    ขนาด 5.8, 3.9 mm.
- ตัดกระดาษ 70/80 แกรม
    5-7/3-6 แผ่น 
- ตัดคลิปหนีบกระดาษ

 

  - ตัดกระดาษเป็นเส้น
    ขนาด 5.8, 3.9 mm
- ตัดกระดาษเป็นชิ้น
  . ขนาด 4x25 mm.
- ตัดกระดาษ 70/80 แกรม
   5-7/3-6 แผ่น 
- ตัดคลิปหนีบกระดาษ

- ตรวจสอบด้วยสายตา
- ช่องแว้นขยาย
- แสงอัลตราไวโอเลด
- แสงฟลูออเรสเซนต์
- หัวอ่านแม่เหล็ก

 

- ตรวจสอบด้วยสายตา
- ช่องแว้นขยาย
- แสงอัลตราไวโอเลด
- แสงฟลูออเรสเซนต์
- หัวอ่านแม่เหล็ก
- ระบบประหยัด
   พลังงาน

- เจาะกระดาษ 200 แผ่น
- กระดาษ A3-B6
- เปลี่ยนเข็มเจาะได้
- ใช้แรงกดน้อย
- มีที่ปรับกระดาษได้

 

         

  

         
         

 

เครื่องคิดเลข - เครื่องคำนวณแบบพิมพ์กระดาษ
OLYMPIA - CPD 112 BK OLYMPIA - CPD 212 OLYMPIA - CPD 614

เครื่องคำนวนเลขอิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งโต๊ะ 
กะทัดรัดแต่จอแสดงแบบ LCD ขนาดใหญ่
แสดงผลตัวเวลข 12 หลัก 
ระบบหมึกพิมพ์ 1 สี (Ink Roller : IR40) 
ความเร็วในการพิมพ์ 1.6 บรรทัด/วินาที
TAX ปุ่มกดลบตัวเลขหลักสุดท้าย 

 
มีโปรแกรมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
จอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่ 12 หลัก
ปุ่มกดตัวเลขหลักสุดท้าย
ามารถแสดงผลการขาย ผลต่างตัวเลข ค่าเป็น %
นาดกระดาษสำหรับใช้พิมพ์ 57 มม.
พิมพ์ 2 สี (ดำ/แดง) ด้วยความเร็ว 2.4 บรรทัด/วินาที
- จอ VFD ขนาดใหญ่ / แสดงผล 14 หลัก
- ห
น้าจอเรืองแสง สะดวกต่อการใช้งาน
- ร
ะบบหมึกพิมพ์ 2 สี ดำ/ แดง (ผ้าหมึก)
- มี
โปรแกรมการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ามารถแสดงผลการขายค่าเป็น %
สามารถแสดงข้อมูลวันที่และเวลาที่ใช้งานได้
1,190.- บาท  2,890.- บาท 2,990.- บาท
 
 เครื่องเจาะและเข้าเล่ม OFFICE PRO รุ่น BM 202

เครื่องเข้าเล่ม Office Pro BM-202

- เป็นเครื่องเจาะและเข้าเล่มในเครื่องเดียวกัน

- เจาะเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น (80 แกรม)

- เข้าเล่มเอกสารได้หนา 360 แผ่น (80 แกรม)

- แขนรูปตัว U ช่วยผ่อนแรกงเวลาเจาะกระดาษ

- ตั้งระยะห่างจากขอบเอกสารได้ถึง 6 มิลลิเมตร

ราคา 2,390.- บาท
 
 เครื่องพับกระดาษ MARTIN YALE รุ่น P 7200

พับได้ 4 แบบ
พับได้ถึง 4,000 ฉบับ/ชั่วโมง
พับเป็นจดหมายเพื่อใส่ซองมาตรฐาน
ใส่กระดาษมาตรฐาน A4 และ Letter ได้ครั้งละ 50 แผ่น
ใส่กระดาษที่มีลวดเย็บได้
เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อใส่กระดาษและกดปุ่ม


ราคา 19,795.- บาท
 
  เครื่องบันทึกเงินสด OLYMPIA รุ่น CM 80 PLUS

บันทึกสินค้าได้200 รหัสสินค้า(PLU Code)
บันทึกแผนกสินค้าได้ 14 แผนก,สลับแคชเชียร์ได้ 8 คน
ความเร็วในการพิมพ์ 2.03 บรรทัด/วินาที
สามารถตั้งให้มียอดสะสมเพื่อเช็คยอดขายเป็นรายเดือนรายปี
คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 4 ประเภท
พิมพ์ ว/ด/ป ,เลขที่ใบเสร็จ,รหัสเจ้าของไว้บนใบเสร็จได้
ช่องใส่แบงค์ 4 ช่อง และช่องใส่เหรียญ 8 ช่อง
มีปุ่มแก้ไขยกเลิกเปลี่ยนแปลงรายการและรับคืนสินค้า

ราคา 4,490.- บาท
 
 เครื่องนับธนบัตร - เครื่องนับแบงค์

OLYMPIA
DB 288

-  สามารถตรวจธนบัตรแบบปกติ สะสม ชุดได้
-  
ช่องใส่ธนบัตรสูงสุด 300 ฉบับ     
-  ช่องรับธนบัตรสูงสุด 200 ฉบับ 
-  ความเร็วในการนับ 1,000 ฉบับ/นาที    
-  ขนาดธนบัตรที่นับ 50×110-90×180 มม.
-  ระบบตรวจจับแบบ UV ตรวจสอบความผิดพลาด        
-  ระบบตรวจสอบความขัดข้องอัตโนมัติ

OFFICE PRO
NC 201 MG

- จอภาพ LED แสดงผลภายนอก 
- จอ LED แสดงผลนับ 4 หลัก 
ามารถตรวจธนบัตรแบบปกติ สะสม ชุดได้
- สามารถกําหนดการทํางานได้โดยอัตโนมัติ หรือ แบบ Manual
- ช่องใส่ธนบัตรสูงสุด 200 ฉบับ/ช่องรับธนบัตรสูงสุด 200 ฉบับ
- ความเร็วในการนับ 1,000 ฉบับ/นาที
- ขนาดบัตรที่นับ 50 x 100 - 100 x 190 มม

6,990.- บาท   7,990.- บาท
 
เครื่องเคลือบบัตร OFFICE PRO
OTL LA4P OTL LA3P OTL LA4 OTL LA3
               

 จำนวนลูกกลิ้งความร้อน 2 ลูก
• ความเร็วเคลือบ 350 มม./นาที
• 
ระบบเคลือบแบบร้อนและเย็น
• 
ระยะการอุ่นเครื่อง 2-3 นาที
• 
ความกว้างช่องเคลือบเอกสาร 230 มม.(A4)
• 
พลาสติกที่ใช้เคลือบ 80, 125 ไมครอน

 รูปเครื่องทันสมัย ใช้งานง่าย
• ความเร็วเคลือบ 0.5 ม./นาที
• 
ระบบเคลือบแบบร้อนและเย็น
• 
ระยะการอุ่นเครื่อง 2-3 นาที
• 
ความกว้างช่องเคลือบเอกสาร 330 มม.(A3)
• 
พลาสติกที่ใช้เคลือบ 80, 125 ไมครอน

 ะบบขับเคลื่อนด้วย Motor DC 
• ความเร็วการเคลือบ 0.5 ม./นาที
• 
ระบบการเคลือบแบบร้อนและเย็น
• 
ะบบจ่ายความร้อน ใช้หลอด Infrared Heating 
• 
ความกว้างช่องเคลือบเอกสาร 240 มม.(A4)
• 
พลาสติกที่ใช้เคลือบ 100, 125 ไมครอน

 ะบบขับเคลื่อนด้วย Motor DC 
• ความเร็วการเคลือบ 0.5 ม./นาที
• 
ระบบการเคลือบแบบร้อนและเย็น
• 
ะบบจ่ายความร้อน ใช้หลอด Infrared Heating 
• 
ความกว้างช่องเคลือบเอกสาร 330 มม.(A3)
• 
พลาสติกที่ใช้เคลือบ 75, 250 ไมครอน

1,290.- บาท 1,950.- บาท 4,590.- บาท 4,990.- บาท
 
 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 2 ภาษา OLYMPIA รุ่น Compact 5

ขนาดแคร่ 14.2 นิ้ว, 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ)
ใส่กระดาษ/ปิดแคร่อัตโนมัติ
แป้นอักษร 45 แป้น
ช่องไฟตัวอักษร 10/12/15 ตัวอักษร/นิ้วและตัวเรียงพิมพ์มาตรฐาน
ปรับระยะห่างบรรทัด 3 ระยะ (1/1.5/2)
ลบคำผิด/ขีดเส้นอัตโนมัติ
ผ้าหมึกที่ใช้ Carbon Ribbon (6000N)
เทปลบที่ใช้ Lift-Off (7580N)

ราคา 20,865.- บาท
 
 ซัพพลาย์  เครื่องพิมพ์ดีด

OLYMPIA
R017 033

จานพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 

-  านพิมพ์ดีดไฟฟ้าภาษาอังกฤษ โอลิมเปีย R017033 สีดำ
-  ใ
ช้สำหรับเครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปีย    
-  ช้กับเครื่องพิมพ์ไฟฟ้า รุ่น COMPACT 5 DM/BT 
-  ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า รุ่น MASTERYPE IT BT  
-  ช้กับเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ารุ่น SPLENDID BT,CARRERA BT


OLYMPIA
R087 424

จานพิมพ์ดีดภาษาไทย

านพิมพ์ดีดไฟฟ้าภาษาไทยโอลิมเปีย R087-424 สีดำ
- ใ
ช้สำหรับเครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปีย
Mastertype II BT, Compact 5 BT, DM
- C
arrera Deluxe MD, Splendid BT
- C
arrera BT, Carrera III

2,000.- บาท  2,000.- บาท

OLYMPIA
F624 N

เทปลบคำผิด

 

- เทปลบคำผิดสำหรับพิมพ์ดีด

- ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปีย รุ่น
- Carrera BT, Splendid BT
- Carrera III, Carrera II BT
- Splendid II BT


OLYMPIA
7580 N

เทปลบคำผิด

 

- เทปลบคำผิดสำหรับพิมพ์ดีด

- ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปียทุกรุ่น 

ยกเว้น Splendid BT,
Splendid II BT, Carrera BT,
Carrera II BT, Carrera III

30.- บาท   30.- บาท

OLYMPIA
4200 N

ผ้าหมึกพิมพ์ดีด - เทปพิมพ์

-  คาร์บอนริบบอน 4200 สำหรับพิมพ์ดีด Oympia
-  
ใช้กับเครื่อง Comfort BT, M, MD, Standard 200, Startype, Startype 230, Mastertype BT


OLYMPIA
9400 N

ผ้าหมึกพิมพ์ดีด - เทปพิมพ์

-  คาร์บอนริบบอน 9400สำหรับพิมพ์ดีด Oympia
-  
ใช้กับเครื่อง Comfort BT, M, MD, Es 70 MT, Es 72 BT, Carrera SI BT

160.- บาท   160.- บาท

OLYMPIA
6000 N

ผ้าหมึกพิมพ์ดีด - เทปพิมพ์ - ริบบอน (Ribbon)

-  คาร์บอนริบบอน 6000 สำหรับพิมพ์ดีด Oympia
-  
ใช้กับเครื่อง Carrera de Luxe MD, Classic, Classic MD, Compact 5, Compact 5 DM  
-  
ความยาว 180 เมตร
-  
น้ำหนัก 100 กรัม

   
160.- บาท  

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

LINE ID:@psl2544 

สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ค่ะ PSL ยินดีให้บริการ

โทร. 02-917-5994-6,089-773-6745 แฟกซ์. 02-917-4133

พร้อมสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องตอกบัตรมือสอง, นาฬิกายาม, Guard Tour, เครื่องแสตมป์เอกสาร, วันที่, เวลา, เครื่องสแตมป์, HIP, AMANO, OLYMPIA, MAX, TANABU, LUCK, SEIKOเครื่องใช้ทั่วไปในสำนักงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, Finger scan, เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือควบคุมประตู, เครื่องควบคุมประตู
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2018 All Rights Reserved.