ReadyPlanet.com
ไม้กั้น พร้อม เครื่องอ่านบัตร ระยะไกล

ไม้กั้นรถยนต์ พร้อมชุดอ่านการ์ด ระยะไกล บลูทูธ ( Bluetooth)
ระบบควบคุมรถยนต์ผ่านเข้า และออก ด้วยระบบการ์ด Bluetooth

สำหรับใช้ควบคุมทางเข้า และทางออกของ หมู่บ้าน, คอนโดมิเนียม, โรงงาน, สำนักงาน, ลานจอดรถ, หน่วยงานราชการ   

การทำงานของระบบ

 

              ระบบควบคุมที่ออกแบบให้ผู้มีสิทธิ์ผ่านเข้า-ออกสามารถขับผ่านได้สะดวก การควบคุมจะใช้เครื่องอ่านบัตรระยะไกล้ 3-5 เมตร ทำให้ผู้มีสิทธิ์ในขณะขับรถผ่านเข้าไม่ต้องเปิดกระจกรถเพื่อนำบัตรมาอ่านที่เครื่องอ่าน ระบบควบคุมจะทำการตรวจสอบสิทธิ์ในการผ่านเข้าออกจากบัตรประจำที่อยู่ในรถจากระยะไกล เมื่อสิทธิ์ในการผ่านเข้าถูกต้องจะไม้กั้นรถจะเปิดขึ้นและปิดลงเองเมื่อรถขับผ่านโดยอัตโนมัติ

 

ไม้กั้นรถยนต์ CMB พร้อมเครื่องอ่านการ์ดระยะไกล
Bluetooth 1 ชุด
ไม้กั้นรถยนต์ CMB พร้อมเครื่องอ่านการ์ดระยะไกล
Bluetooth 2 ชุด
49,000.- 84,900.-
   
ไม้กั้นรถยนต์ CMW พร้อมเครื่องอ่านการ์ดระยะไกล
Bluetooth 1 ชุด
ไม้กั้นรถยนต์ CMW พร้อมเครื่องอ่านการ์ดระยะไกล
Bluetooth 2 ชุด
54,000.- 89,000.-
   
ไม้กั้นรถยนต์ CMW 1226 พร้อมเครื่องอ่านการ์ดระยะไกล
Bluetooth 1 ชุด
ไม้กั้นรถยนต์ CMW 1226 พร้อมเครื่องอ่านการ์ดระยะไกล
Bluetooth 2 ชุด
59,000.- 115,000.-

 

รูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ 

 

อุปกรณ์      * ไม้กั้นรถยนต์ รุ่น Carpark CMW 1023

                * Infared Photo Sensor

                * รีโมทสำหรับปิด-เปิด

                * Longer Reader CMLQ 890 (เครื่องอ่านระยะไกล)

                * Wiegand 2002TCP with box set

 

 OPTION (อุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเพื่อขยายระบบ)

 

สามารถติดตั้งระบบโปรแกรมบริหารจัดการระบบควบคุม
เพิ่มจากระบบอ่านบัตรปกติ

คุณสมบัติของโปรแกรมบริหารจัดการ

1. กำหนดสิทธิในการผ่านเข้าออก ได้หลายละดับ

    เช่น ป้องกันการเวียนใช้บัตร, กำหนดช่วงเวลาในการผ่านเข้าและออก, กำหนดระยะเวลาการใช้บัตร

2. การเพิ่ม และยกเลิกบัตรสามารถสั่งดำเนินการจากส่วนกลางได้

3. เก็บบันทึกข้อมูลอ้างอิงระหว่างบัตรกับทะเบียนรถ และผู้ใช้บัตร

5. แสดงรายการการผ่านเข้า - ออกของรถแต่ละคัน

6. แสดงรายงานการผ่านเข้าออกของรถยนต์ทุกคัน

 

   

Download Brochure

 

    สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ค่ะ PSL ยินดีให้บริการ

    LINE ID : @psl2544

    Email : pslstartrading@yahoo.com

    โทร. 02-917-5994-6,089-773-6745 แฟกซ์. 02-917-4133


 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ไม้กั้นรถยนต์และระบบที่จอดรถ

เครื่องคิดเงินลานจอดรถ, ระบบคิดเงินที่จอดรถ
EZPark เครื่องคิดเงินลานจอดรถ
ฺBANANA Parking เครื่องคิดเงินลานจอดรถ, ระบบคิดเงินที่จอดรถ article
Carpark System - ไม้กั้นรถยนต์
ไม้กั้นพร้อมสวิทซ์ หรือรีโมท สำหรับสั่งเปิด-ปิด
ไม้กั้นรถยนต์ พร้อมเครื่องอ่านบัตรระยะใกล้
ไม้กั้นรถยนต์ Car Park VAS290SV article
ไม้กั้นรถยนต์ Car Park VAS290DC article
ไม้กั้นรถยนต์ Car Park VAS132DC article
ไม้กั้นรถยนต์ Car Park VAS436 article
ไม้กั้นรถยนต์ Car Park VAS124 article
ไม้กั้นรถยนต์ Car Park VAS115DC article
เครื่องจ่ายการ์ดอัตโนมัติ
เครื่องคิดเงินที่จอดรถ-ระบบการ์ด article
เครื่องอ่านบัตรระยะใกล้ HIP CMXF110
เครื่องอ่านบัตรระยะใกล้ HIP CMXF100
เครื่องอ่านบัตรระยะไกล HIP CMLQ890
เครื่องอ่านบัตรระยะไกล HIP CMLQ860
ไม้กั้นรถยนต์ Car Park HIP CMW1226
ไม้กั้นรถยนต์ Car Park HIP CMW1026
ไม้กั้นรถยนต์ Car Park HIP CMW1024
ไม้กั้นรถยนต์ Car Park HIP CMW1023
ไม้กั้นรถยนต์ Car Park HIP CMB3066
ไม้กั้นรถยนต์ Car Park HIP CMB3063
ไม้กั้นรถยนต์ Car Park HIP CMB3061
Banana Press เครื่องตู้กดบัตรอัตโนมัติCopyright © 2018 All Rights Reserved.