ReadyPlanet.com
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, Finger scan, เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือควบคุมประตู, เครื่องควบคุมประตู

[ *_* ] ... ก้าวสู่ปีที่ 15 ด้วยสินค้าคุณภาพราคาพิเศษ มากมาย ... ขอขอบคุณ ... ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน   มา ณ โอกาสนี้ ...  P.S.L. ยินดีให้บริการ  ...[ *_* ]   มีจำหน่ายแล้ว ฟิล์มแฟกซ์ หมึกปริ้นเตอร์ เลเซอร์ปริ้นเตอร์ อิ้งค์เจ็ท พร้อมตลับและ รีฟิวล์ คุณภาพเยี่ยม ราคาประหยัด     

Finger Scan - เครื่องสแกนลายนิ้วมือ - ลงเวลาทำงาน
ZK-LX50 CM i 689 CM 280 U(K 28)

- หน้าจอ:2.8 inch TFT 

- รองรับผู้ใช้งาน : 500
- รองรับลายนิ้วมือ : 500
- รายการบันทึก : 50,000
- การเชื่อมต่อ:USB-Host/Client 
- โปรแกรม:ZKTime 5.0
 
- รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 100,000 รายการ
- หน้าจอสีขนาด 2.8'
- เมนูภาษาไทย พร้อมเสียงตอบรับ
- ดึงข้อมูลผ่าน USB Flash Drive
- Excel easy report
- จอสี เมนูภาษาไทย 
- โชร์รูปพนักงานเมื่อสแกนผ่าน
- รองรับได้ : 3,000
- บันทึกได้ : 100,000
- รองรับ USB Port Support
3,900.- บาท  4,900.- บาท 7,900.- บาท
     
CM i 812 U CM i 817 U CM i 819 U

- จอสี เมนูภาษาไทย 
- หน้าจอ 2.8 inch TFT
- 2,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 100,000 ข้อมูล
- รองรับ USB ถ่ายโอนข้อมูลได้

- รองรับได้ : 1,000  ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ : 100,000 รายการ
- 2.8" TFT Graphic Interface
TCP/IP,USB,U Disk Download
- ID Card

- รองรับได้ : 2,000 
- บันทึกได้ : 100,000
- 2.8" TFT Graphic Interface
- ID Card&MF Card สองแบบ
- TCP/IP,USB,U disk

7,900.- บาท 7,900.- บาท 9,800.- บาท

   

Access Control - ลงเวลาการทำงานและควบคุม ปิด - เปิด ประตู
Ci 809 U Ci 806 U  C 100 

- 2.4" TFT Graphic Interface
- จอสี เมนูภาษาไทย
- เก็บได้ 2,000 ลายนิ้วมือ 
- บันทึกได้ 100,000 รายการ 
- TPC/IP, RS485, WG26/34
- Fingerprint/ID Card/Password
- Mifare Card ( Option )

- 2.4" TFT Graphic Interface
- ความละเอียด 320*240
- TPC/IP, RS485, WG26/34 (Input/Output)
- Fingerprint/ID Card/Password
- ID Card
- Mifare Card ( Option )

- ใช้กับบัตรได้ 30,000 ใบ
- บันทึกได้ 50,000 รายการ
- เชื่อมต่อแบบ TCP/IP
- USB Port Support Ver2.0
10,900.- บาท 12,000.- บาท 9,900.- บาท
     
F 18   F 19    F 21    

จอสี เมนูภาษาไทย
เก็บได้ 3000ลายนิ้วมือ 
บันทึกได้ 50,000 รายการ 
กำหนดได้ 50 ช่วงเวลา

- หน้าจอ : TFT Color Screen  
- รองรับลายนิ้วมือ : 3,000
- รายการบันทึก : 100,000
- การเชื่อมต่อ : Lan,USB host,RS485/232 
-โปรแกรม:ZKTime 5.0,Access 3.5
- ฟังก์ชั่น :สามารถควบคุมประตูได้
- อัพเกรดเพิ่ม  : บัตร RFID,Mifare

หน้าจอ : 2.4 " TFT Color Screen
รองรับลายนิ้วมือ : 3,000
รายการบันทึก : 100,000 
การเชื่อมต่อ : Lan,USB Host,RS485/232
โปรแกรม : ZKTime 5.0,Access 3.5,
ZKBioSecurity 3.0

ฟังก์ชั่น : สามารถควบคุมประตูได้
อัพเกรดเพิ่ม : บัตร RFID , Mifare

11,900.- บาท 11,900.- บาท 14,500.- บาท

  

เครื่องสแกนใบหน้า - Face Scan
CM i F 60 CM i F 302  CM i F 63 IF 402

- สามารถบันทึกได้มากถึง
200,000 ข้อมูล
- รองรับใบหน้าได้มากถึง
500 ใบหน้า 
- ระยะอ่าน 30-80 mm 
อ่านได้แม้อยู่ไกลไม่ต้อง
เอาใบหน้าเข้าไปจ้องไกล้ๆ

- รองรับใบหน้าได้ 700 ใบหน้า
- รองรับได้ 5,000 ลายนิ้วมือ
- ทำการสแกนทั้งลายนิ้วมือ
และใบหน้า
- บันทึกรายการได้ 
50,000 รายการ 
- เชื่อมต่อแบบ
RS232,RS485,TCP/IP

New ! 
Face Scan HIP CMi F63

- รองรับใบหน้าได้ 1,000 ใบหน้า
- รองรับได้ 1,000 ลายนิ้วมือ
- ทำการสแกนทั้งลายนิ้วมือและใบหน้า
- บันทึกรายการได้ 200,000 รายการ 
- เชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP

New ! 
Face Scan HIP IF402 
- รองรับใบหน้าได้ 500 ใบหน้า
- รองรับได้ 2,000 ลายนิ้วมือ
- ทำการสแกนทั้งลายนิ้วมือ
และใบหน้า
- บันทึกรายการได้ 100,000 รายการ 
- เชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP

9,900.- บาท 12,000.- บาท 14,000.- บาท 14,000.- บาท

 

 เครื่องทาบบัตร - CARD READER 

CM 202

-  ใช้กับบัตรได้  30,000 ใบ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 50,000 รายการ     
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP

ฟรี !  บัตร 100  ใบ
         ค่าติดตั้ง ลงโปรแกรม สอนใช้งาน


CM 203
-  ใช้กับบัตรได้  30,000 ใบ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 50,000 รายการ     
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP
9,800.-   บาท    

 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ - Finger Scan 
     
CM 160
-  รองรับลายนิ้วมือได้  1,500 ลายนิ้วมือ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 50,000 รายการ
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP   
-  รองรับ USB Port Support Ver2.0 
 


CM 280
-  รองรับลายนิ้วมือได้  1,500 ลายนิ้วมือ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 50,000 รายการ
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP
  

CM 800

-  รองรับลายนิ้วมือได้  1,500 ลายนิ้วมือ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 50,000 รายการ
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP     
-  รองรับ USB Port Support Ver2.0
  


  
CM 802
-  รองรับลายนิ้วมือได้  2,000 ลายนิ้วมือ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 50,000 รายการ
-  หัวอ่านแบบกระจก ป้องกันรอยขีดข่วน ทนทานสูง
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP     
-  รองรับ USB Port Support Ver2.0  / SD Card

 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี - Finger Scan Color Screen
    
CM i S 20
-  รองรับลายนิ้วมือได้  1,500 ลายนิ้วมือ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 50,000 รายการ
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP     
-  รองรับ USB Port Support Ver2.0  

  CM i 260
-  รองรับลายนิ้วมือได้  5,000 ลายนิ้วมือ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 200,000 รายการ
-  หัวอ่านแบบกระจก ป้องกันรอยขีดข่วน ทนทานสูง
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP     
-  รองรับ USB Port Support Ver2.0  / SD Card
   

CM i 600
-  รองรับลายนิ้วมือได้  3,000 ลายนิ้วมือ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 50,000 รายการ
-  หัวอ่านแบบกระจก ป้องกันรอยขีดข่วน ทนทานสูง
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP     
-  รองรับ USB Port Support Ver2.0 


   CM i 800
-  รองรับลายนิ้วมือได้  5,000 ลายนิ้วมือ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 100,000 รายการ
-  หัวอ่านแบบกระจก ป้องกันรอยขีดข่วน ทนทานสูง
-  การเชื่อมต่อแบบ TCP/IP     
-  รองรับ USB Port Support Ver2.0
 

   

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และควบคุม เปิด - ปิด ประตู
    
CM 702 S
-  รองรับลายนิ้วมือได้  1,500 ลายนิ้วมือ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 50,000 รายการ
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP     
-  รองรับ USB Port Support Ver2.0  
  
CM 708
-  รองรับลายนิ้วมือได้  1,500 ลายนิ้วมือ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 50,000 รายการ
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP
   

CM 800
-  รองรับลายนิ้วมือได้  1,500 ลายนิ้วมือ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 50,000 รายการ
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP     
-  รองรับ USB Port Support Ver2.0
  
 
 Bravo 1
-  รองรับลายนิ้วมือได้  500 ลายนิ้วมือ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 30,000 รายการ
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP 


Bravo 8
-  รองรับลายนิ้วมือได้  1,500 ลายนิ้วมือ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 50,000 รายการ
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP     
-  รองรับ USB Port Support Ver2.0
  


  C 806
-  ใช้กับลายนิ้วมือได้ 2,000 ลายนิ้วมือ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 50,000 รายการ
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485 TCP/IP    
-  รองรับ USB Port Support Ver2.0 

C 808
-  รองรับลายนิ้วมือได้  500 ลายนิ้วมือ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 45,000 รายการ
-  หัวอ่านแบบกระจก ป้องกันรอยขีดข่วน ทนทานสูง
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP     
-  รองรับ USB Port Support Ver2.0  / SD Card

  CM i 260
-  รองรับลายนิ้วมือได้  5,000 ลายนิ้วมือ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 200,000 รายการ
-  หัวอ่านแบบกระจก ป้องกันรอยขีดข่วน ทนทานสูง
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP     
-  รองรับ USB Port Support Ver2.0  / SD Card

 

เครื่องสแกนใบหน้า และควบคุม เปิด - ปิด ประตู - Face Scan
  
CM i F 302
-  รองรับใบหน้าได้  700 ใบหน้า
-  รองรับลายนิ้วมือได้  5,000 ลายนิ้วมือ
-  สามารถทำการสแกนทั้งลายนิ้วมือและใบหน้า
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 50,000 รายการ     
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP
                                                                                              

 

เครื่องทาบบัตร และควบคุม เปิด-ปิด ประตู 

C 100

-  ใช้กับบัตรได้  30,000 ใบ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 50,000 รายการ
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP     

-  รองรับ USB Port Support Ver2.0 


  C 300
-  ใช้กับบัตรได้  10,000 ใบ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 50,000 รายการ
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485,TCP/IP    
-  รองรับ USB Port Support Ver2.0 
    

C 808 C
-  ใช้กับบัตรได้  500 ใบ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 120,000 รายการ
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485    

-  รองรับ USB Port Support Ver2.0  / SD Card
 
C 806
-  ใช้กับบัตรได้  10,000 ใบ
-  ใช้กับลายนิ้วมือได้ 2,000 ลายนิ้วมือ
-  เก็บบันทึกรายการลงเวลาได้ 50,000 รายการ
-  การเชื่อมต่อแบบ RS232,RS485 TCP/IP    
-  รองรับ USB Port Support Ver2.0


 Finger scan, Access Control, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ, เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องตอกบัตร,
HIP, ราคาเครื่องสแกน, เครื่องสแกนราคาถูก, เครื่องทาบบัตร, ควบคุมปิดเปิดประตู, กล้องวงจรปิด, CCTV, Gurad Tour, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ.net.com

สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ค่ะ PSL ยินดีให้บริการ

LINE ID : @psl2544 โทร. 02-917-5994-6,089-773-6745 แฟกซ์. 02-917-4133ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน

เครื่องใช้ทั่วไปในสำนักงานCopyright © 2018 All Rights Reserved.